[T-Mobile] [juli 2010] Wijziging mobiel internet voorwaarden buitenland

Gepost op 02/04/10 om 21:47 uur
@Schwantzi

Er staat wel degelijk:
Quote:
Om te voldoen aan de EU-regulering past T-Mobile per 1 juli 2010* de huidige dagelijkse limiet aan naar een maandelijkse limiet van € 59,50 (incl. BTW) per factuur, voor mobiel internetgebruik in de EU-landen (zone 1).Wat betreft de hogere bedragen dan € 5 per dag: dit kan volgens mij gebeuren als je op een dag in meerdere landen komt, of switcht tussen meerdere netwerken.
Gepost op 02/04/10 om 22:05 uur
@schwantzi
Volgens mij komt dit doordat T-Mobile nog onderscheid maakt tussen een "Breedband internet" (15€/dag) en gewoon "internet" (5€/dag). Ik had laatst contact met de klantenservice hierover en die zei toen dat je standaard gebruik maakt van het Breedband internet tarief maar dat je dit via de klantenservice kon laten aanpassen naar gewoon "internet"
Gepost op 09/04/10 om 13:07 uur
heeft iemand nou al duidelijkheid van t-m? Als ik ze bel blijven ze erg vaag en beroepen ze zich op die eu regel van de maandelijkse limiet. Ik heb nou nog steeds niet duidelijk uit ze kunnen krijgen of je die daglimiet kan gebruiken als je geen gebruik wilt maken van de maandlimiet.
Gepost op 09/04/10 om 13:31 uur
Moderator
T-Mobile zal pas duidelijkheid geven op het moment dat "nieuwe klagers" te laat zijn om nog te klagen hierover. Dit om aanzuigende werking te voorkomen van klanten die niets tegen deze regeling hebben, maar slechts de boel willen uitmelken door ontbinding te eisen. De klanten die echt nadeel ondervinden zullen wel richting geschillencommissie gaan en T-Mobile zal zodoende pas duidelijkheid geven als de eerste geschillencommissie procedures lopen. De Geschillencommissie zal voor het plannen van een zitting eerst nog uitgebreid hoor en wederhoor gaan toepassen en zal T-Mobile vragen te reageren op je klacht en vervolgens verzoeken om een schikking met de klant te treffen. Voorheen weigerde T-Mobile dat. Gevolg: T-Mobile reageert steeds pas richting geschillencommissie de dag voor de reactietermijn verloopt en rekt zo eindeloos in tijd. Er werd na diverse weigeringen van T-Mobile en veel tijdrekken maanden later een zitting gepland voor de commissie. De dag voor de zitting wordt met wie dan nog volgehouden heeft geschikt.

Wie er dan pas van hoort is te laat met klagen. Zo voorkomt T-Mobile dat er teveel klanten lucht van krijgen en teveel klanten kunnen opzeggen. In voorgaande procedures denk ik dat er landelijk gezien tussen de 10 en 30 klanten hebben doorgezet + gelijk gekregen. Dat is natuurlijk een minimaal aantal.

Mijn advies: Gezien de Tv Forum richtlijnen van deze site wijs ik er ook nog even op dat "uitmelken tot op het bot" ook in dit topic niet aan de orde mag zijn. Klaag alleen bij T-Mobile als je ook echt hinder en nadeel er van zal gaan odervinden en doe dat nu. Wachten op meer duidelijkheid heeft geen zin. Die duidelijkheid komt toch niet op tijd.

Gepost op 10/04/10 om 11:11 uur
Ik word ook weinig wijzer van Tmobile. Heb er nu al twee brieven aangetekend verstuurd. Voor mij is deze wijziging wel degelijk een nadeel. Als ik mijn situatie van vorige zomer nu zou toepassen zou me dit 180€ kosten.

Wat ik mij echter afvraag. Gaat die ontbinding ook met terugwerkende kracht. Als heel deze onzin tot in de zomer duurt dan heb je hier natuurlijk niets aan
Gepost op 10/04/10 om 11:18 uur
@tmotion
ontbinding is met terugwerkende kracht van toepassing m.i.v. wijzigingsdatum. zet dit ook in je brief. Voor zover ik kan inschatten maak je uitsluitend kans op vervroegd ontbinden als je nu al bezwaar maakt en op tijd escaleert bij de geschillencommissie. Eerdere ervaring leert dat je dan gewoon een schikkingsvoorstel krijgt, al gaat dat wel enige maanden duren.
Gepost op 10/04/10 om 12:35 uur
En wat houdt een schikkingsvoorstel van T-Mobile meestal in? Ik heb namelijk een geschil hierover bij de geschillencommissie ingediend. Ben benieuwd met welke oplossing ze komen.
Gepost op 10/04/10 om 13:06 uur
Moderator
Als T-Mobile inschat dat ze zullen verliezen bij de geschillencommissie dan zullen ze eerst proberen je af te bluffen met allerlei juridisch geneuzel en tenslotte na enkele maanden procederen zal je gebeld worden met de vraag wat je eisen zijn en of ze het met je tot een oplossing kunnen komen. Afhankelijk van de redenen zullen ze bijvoorbeeld een financiële tegemoetkoming kunnen bieden van bijvoorbeeld 2 maanden abonnementsgeld en tenslotte zullen ze als ze denken te verliezen je contract ontbinden. Terplekke zullen ze proberen dit te doen per datum van de schikking en niet met terugwerkende kracht. Dat scheelt ze namelijk door het eeuwige tijdgerek van T-Mobile enkele maanden abonnementsgeld per ontbonden klant. Als je wel met terugwerkende kracht ontbind, dan zullen ze alle gemaakte kosten natuurlijk wel in rekening brengen. Reken er op dat T-Mobile erg brutaal kan opereren: sommigen krijgen zelfs na de belofte van de schikking nog een eindnota van honderden euro's als zijnde "goed geprobeerd foutje". Dat lossen ze dan wel weer op, maar tot op het laatste moment zal T-Mobile het je moeilijk maken.

De maximale schikking die ik ken is:

met terugwerkende kracht ontbinden (is het makkelijkste als het abonnement tot aan de schikking of uitspraak ongebruikt in de kast ligt) plus vergoeding van de kosten voor de geschillencommissie, vergoeding van de kosten van de aangetekende brieven naar T-Mobile en vergoeding van de aangetekende brieven naar de geschillencommissie.

Let wel: als T-Mobile inschat dat je zal verliezen, dan laten ze de zaak gewoon voorkomen en laten je door de geschillencommissie afbranden. Daarom is het van belang dat je reden om te klagen en te willen ontbinden deugt en niet gericht is op financieel gewin.
Gepost op 28/04/10 om 01:31 uur
Hoi allemaal, dit is inderdaad niet de eerste keer dat t-mobile kunstje flikt. Ook appelen met peren vergelijken kunnen ze als de beste. Ik heb deze zaak inmiddels al voorgelegd aan de geschillencommissie. Echter heb ik ook zakelijke abonnementen waaronder datacards die ik dus omgezet wil hebben naar Vodafone omdat die wel gewoon een dagelijkse limiet willen aanhouden naast een nieuwe maandelijkse. Zakelijk kan je helaas nicht terecht via de geschillencommissie en moet dus via de rechter. Nu ben ik benieuwd of er meer mensen het niet eens zijn met de gigantische tariefsverhoging van t-mobile en we er misschien gezamenlijk 1 grote zaak van kunnen maken. Als ik het maar om er zoveel bekendheid aan te geven dat t-mobile vreest een hoop klanten te verliezen door deze openbaring. 99% van klanten weet niet eens dat dit een geldige reden is om kosteloos je contract te ontbinden, ook al doet t-mobile er alles aan om je de indruk te wekken dat dit niet kan.

Nu heb ik toevallig een advocaat in de familie welk ik deze zaak graag wil laten voorkomen. Zodoende wil ik even peilen hoeveel mensen er zijn die hun abonnement willen beëindigen om deze reden.

Als we met zijn allen er flink tegen in gaan, zal de dagelijks limiet waarschijnlijk gewoon gehandhaafd blijven, maar daar zijn klachten voor nodig..

Gepost op 28/04/10 om 17:10 uur
Hallo,

Ik heb twee zakelijke abonnementen bij T-Mobile die ik al meer dan een maand probeer ontbonden probeer te krijgen vanaf 1 juni. Het gaat om een telefoon (iphone) abonnement en een laptop executive abonnement.

Ik heb een redelijke correspondentie opgebouwd. Twee schriftelijke reakties en tal van reakties via e-mail.

De laatste vanuit hun juridische afdeling:
"Vanaf 1 juli is T-Mobile verplicht om alle klanten standaard op het maandelijkse beschermingsniveau te zetten en de verbinding te verbreken op het moment dat de klant de cap bereikt. Aangezien T-Mobile verplicht is om deze optie als default aan te bieden geldt er geen opzegrecht. T-Mobile is wettelijk verplicht om dit zo aan te bieden en als uit de wet een dergelijke verplichting volgt dan is opzegrecht (uit artikel 7.2 Tw) niet van toepassing. De roaming verordening verplicht T-Mobile niet om naast de maandelijkse cap van € 50,00 ook andere varianten aan te bieden.

Kortom, het feit dat wij door regulering genoodzaakt zijn om ons bestaande systeem van dagelijkse cap om te bouwen naar default monthly cap kan niet aan T-Mobile tegengeworpen worden. We zijn simpelweg niet verplicht om de dagelijkse cap in leven te houden naast de door de EU opgelegde bescherming van € 50,00 per maand. Hierom geldt geen opzegrecht. Het spijt ons dat dit niet duidelijk was."

In het in deze thread genoemde document van de OPTA staat dat o.a. dat T-Mobile zegt dat het opheffen van de dagelijkse betaal limiet het gros van de klanten duurder uit zal zijn...

"12. T-Mobile geeft in de brief van 3 maart 2010 aan dat zij betreurt dat zij op basis van de Verordening genoodzaakt is om de standaard dataroamingvoorziening uit te faseren, terwijl met de huidige tariefstructuur van T-Mobile hetzelfde wordt beoogd als met de Verordening: “Sterker nog, de huidige structuur met een dagelijkse limiet is voor het gros van de T-Mobile klanten voordeliger dan de nieuwe maandelijkse cap structuur zoals voorgesteld in de verordening. Alleen de manier waarop hieraan uitvoering wordt gegeven verschilt enigszins: waar T-Mobile een dagelijkse limiet
hanteert, is dit in de Verordening een maandelijkse limiet. Zoals vorig jaar reeds aangegeven, is het voor T-Mobile niet mogelijk om zowel een dagelijkse limiet als een (verplichte) maandelijkse limiet te hanteren, zodat wij genoodzaakt zijn om onze goedwerkende standaardoplossing om te bouwen naar het nieuwe systeem. OPTA heeft eerder aangegeven begrip te hebben voor waar T-Mobile tegen aanloopt als gevolg van de nieuwe vereisten in de Verordening.”"

Ook heeft de OPTA geen bezwaar tegen het aanhouden van meerdere limieten zolang de maandelijkse-cap maar aangeboden wordt...

"20. Het college is van oordeel dat T-Mobile per 1 maart 2010 verplicht is haar klanten – in ieder geval – een faciliteit te bieden, waardoor datagebruik van klanten in het buitenland niet hoger is dan € 50 per maand. Naast een maandelijks gebruiksplafond van € 50, staat het T-Mobile vrij om haar klanten ook ander gebruikslimieten aan te bieden."

T-Mobile kan dus gewoon de dagelijkse betaal limiet (in tegelstelling tot wat de klantenservice meestal lijkt te communiceren richting klanten) in zijn huidige vorm blijven aanbieden. Het is een commerciele beslissing van T-Mobile om deze limiet op te heffen. Dit is zoals ze zelf zeggen duurder voor het gros van hun klanten, dus geld er het recht tot ontbinding voor iedereen die realistisch gezien op 1 dag in het buitenland meer dan 2,5 of 7,5 MB aan data verbruikt (afhankelijk van het abonnements type)..

Daar mijn abonnementen zakelijk zijn heb ik ook niks aan de geschillencommisie. Ik zie dus wel wat in het gezamelijk aanpakken hiervan of op een of andere manier Radar/Kassa dit op te laten pakken. Ik heb de laatste 2 weken al op de website van beide programma's een bericht achter gelaten, maar tot nu toe heb ik daar geen reaktie op mogen ontvangen..

Grtzzzz Roel..
Gepost op 28/04/10 om 19:20 uur
Voor mijzelf maakt het niet zo veel uit. Mijn abonnement verloopt op 7 juli. Ik twijfel nog of ik, al is het alleen maar voor de vorm, toch moeilijk zal blijven doen. Misschien gewoon de laatste week niet betalen en T mobile het laten invorderen. Die gaan met zo'n probleem echt niet naar de rechter! Gewoon schrijven dat wat mij betreft het abonnement ontbonden is. Ik geloof nooit dat ze met zo'n zwakke zaak wat zullen willen doen...

Het probleem is, dat ik niet denk dat ze van hun slechte pad zullen terugkomen, dus helpen doe het niet.

Alle andere providers bieden ongeveer hetzelfde, op dit vlak. Dus ik ga dan maar over naar Vodafone. Die bieden in elk geval in Nederland sneller mobiel internet.

Maar als ik net een paar maanden geleden iets had afgesloten met een dure telefoon en een duur abonnement, zou ik zeker lekker doorzetten. Voor wie vast houdt, zeker gezien het advies van de Opta, is de kans op verlies nul!
Gepost op 29/04/10 om 09:29 uur
Ik heb na veel gedoe een brief van Tmobile binnen. Dat per 4 september mn contract stopt.. Dat is mn einddatum.. Kortom ze lezen het gewoon niet. Heb eigenlijk geen zin meer hier achteraan te gaan, maar aan de andere kant heb ik het zo gehad met dat genaai van Tmobile dat ik uit principe eigenlijk iets moet doen.
Gepost op 05/05/10 om 12:15 uur
Binnenkort verloopt de termijn van 30 dagen die T-Mobile had om op mijn klachtenbrief in te gaan, dus dan dien ik mijn klacht in bij de Geschillencommissie.

T-Mobile heeft trouwens nieuwe prijslijsten (Flex / Relax) uitgebracht per 2 mei. De prijslijst verschilt vooral in verwoording rond het datagebruik in het buitenland. Er wordt echter nog steeds gesproken over maximaal EUR 5,00 per dag. Wat kunnen we uit de volgende cryptische taal afleiden, denken jullie?

Quote:
U betaalt maximaal € 5,00 per dag in zone 1 en maximaal € 50,00 per dag in zone 2 en 3. Vanaf 2 mei kunt u ook een maandlimiet instellen voor zone 1, zie voor de voorwaarden www.t-mobile.nl/eu

Gepost op 05/05/10 om 12:40 uur
Ik denk dat tmobile ongelijk heeft gekregen bij de OPTA en dat ze de dagbundels gewoon moeten blijven handhaven! Zou mooi zijn!
Gepost op 06/05/10 om 10:40 uur
http://netblade.nl
Ik denk dat ze per 1 juli de prijzenlijst wel weer aanpassen. Deze regeling van 59 euro per maand gaat pas per 1 juli in namelijk.
Gepost op 20/05/10 om 07:18 uur
Terwijl het fraaie systeem van het maximum van 5 euro per dag per juli afgeschaft gaat worden, lukt het T-Mobile nog steeds niet om nu nog de juiste bedragen te berekenen. Elke maand weer blijkt dat ze net wat meer berekenen dan de 5 euro maximum.

Misschien willen de lezers van dit forum hun eigen rekeningen nog eens bekijken. Zelf heb ik besloten om over elke rekening die niet goed is, al gaat het maar om een paar centen, te klagen. Als ze al hun klanten op deze manier benadelen, verdienen ze er te veel op. Zie mijn mailtje van vanmorgen:


Quote:
Geachte Klantenservice,

Met belangstelling bestudeerde ik mijn rekening van 17 mei.

Alweer is het u niet gelukt om u te houden aan het maximumbedrag van € 5 aan internetkosten per dag, mits er sprake is van roaming in de EU landen.

Zie:

02.04.10 11:31 DATA Internet Groot-Brittanië 200 KB 0,33
02.04.10 13:29 DATA Internet Groot-Brittanië 6200 KB 4,20
05.04.10 14:37 DATA Internet Groot-Brittanië 2200 KB 3,61
05.04.10 19:13 DATA Internet Frankrijk 600 KB 0,98
05.04.10 21:05 DATA Internet België 200 KB 0,33

Zoals u ziet, berekent u voor internetgebruik op 2 april in Engeland in totaal een bedrag van € 4,53 (exclusief BTW). Inclusief BTW is dat € 5,39. Dat is € 0,39 te veel.

Op 5 april rekent u in totaal € 4,92 (exclusief BTW). Inclusief BTW is dat € 5,86.

U wilt voor de volgende rekening het verschil van € 1,25 wel corrigeren.

Overigens valt het mij wel op, dat het u niet lukt om gewoon te berekenen wat u berekenen zou moeten volgens uw eigen regels. Als u dat bij al uw klanten doet, moet dat toch wel lonen. Dat is ook de reden dat ik, al is het voor een klein bedrag, me weer even bij u meld.
Kortom: controleer T-Mobile, het blijven boeven!
Gepost op 20/05/10 om 14:29 uur
Ik zal ook mijn facturen gaan checken. Wat mij wel vaker opvalt is dat als je op één dag in meerdere landen (in zone 1) komt, je meer dan 5 euro per dag moet betalen. Het is dan eerder 5 euro per land per dag. Zoals bijvoorbeeld hieronder:

Quote:

15.03.10 22:40 DATA Internet België 7600 KB 4,20
16.03.10 08:33 DATA Internet België 5600 KB 4,20
16.03.10 16:29 DATA Internet Frankrijk 3200 KB 4,20Is dat correct, denken jullie? Immers, "U betaalt maximaal € 5,00 per dag in zone 1".
Gepost op 20/05/10 om 17:58 uur
Hugo Boss
Moeilijk, eigenlijk zouden ze het dan anders moeten formuleren, en ik denk dat je best recht van spreken hebt als je hierover klaagt ;)
Gepost op 20/05/10 om 18:20 uur
@Seesharp let er wel even op dat standaard de "breedband internet" tarief telt bij T-Mobile. Deze is max. 15€/dag. Wil je maar max. 5€/per dag moet je dat eerst bij de klantenservice melden!
Gepost op 20/05/10 om 18:21 uur
Klopt! Gelukkig heb ik W'n'W waarbij ook € 5,00 per dag geldt.
 

Top 3 Sim Only: Op zoek naar een goedkope sim only?

Vergelijk alle aanbiedingen van onderstaande populaire sim only aanbieders.
Tele2
Netwerk: T-Mobile
Internet: €5,00 per maand
300 min/sms: €7,00 per maand
vergelijk (5 aanbiedingen)
Simyo
Netwerk: KPN
Internet: €5,00 per maand
300 min/sms: €7,00 per maand
vergelijk (4 aanbiedingen)
telfort
Netwerk: KPN
Internet: 500 MB
300 min/100 sms: €15 per maand
vergelijk (72 aanbiedingen)