Makkelijker veranderen van telecombedrijf

Het zal naar mijn idee meer gaan om de internetabonnementen want op de mobiele abonnementen zit een opzegtermijn van drie maanden.

Ga in je opzegperiode naar een dealer, je vraagt een nieuw abonnement, je neemt vrijwel direct je toestel mee. Je kan je toestel in de meeste gevallen vrijwel direct gebruiken en na drie maanden gaat je oude abonnement uit de lucht en je nieuwe in de lucht.

Geen probleem lijkt mij zo.

› reageer

DEN HAAG - Klanten van telecombedrijven moeten makkelijker over kunnen stappen naar een andere aanbieder. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een voorstel van minister Brinkhorst om de telecommunicatiewet op dit punt aan te passen.

Stilzwijgende verlenging van contracten mag in de toekomst niet meer, bovendien moet dan voor alle contracten een opzegtermijn van maximaal vier weken gaan gelden.


Consumenten worden al beschermd door het burgerlijk wetboek, maar minister Brinkhorst vindt dat in de telecommunicatiesector extra bescherming wenselijk is. Dat is niet alleen in het belang van de consument. Brinkhorst wil ook bedrijven, die nieuw zijn op de markt, meer kansen geven. Dat kan door belemmeringen bij het overstappen naar een andere maatschappij weg te nemen.

Hat kabinet stemde ook in met een uitbreiding van het verbod op spam, het verspreiden ongevraagde en ongewenste reclame per e-mail, van burgers naar bedrijven.

Bron: nu.nl

› reageer

Goed idee, een opzegtermijn van max 4 weken

› reageer

Dit is waarschijnlijk fijn voor de mensen die niet goed in de gaten houden wanneer hun contract eindigt. Ik houd dit altijd nauwkeurig bij. Daarom ben ik bang dat het voor mij nadelig uit zal komen. Op dit moment geven de telecomaanbieders hoge bonussen op de toestellen omdat ze verwachten dat je langer dan een jaar abonnee blijft. Als in de toekomst de kans groter is dat elke abonnee slechts gedurende de contractsperiode aangesloten blijft, zullen de bonussen waarschijnlijk lager worden. De telecombedrijfen verdienen namelijk pas echt aan een contractant na de contractsperiode.

› reageer

het gaat hier niet specifiek om gsm abonnementen,het gaat om abonnementen van bv de donald duck etc...

› reageer

goh, valt de donald duck ook al onder de telecommunicatiewet?

› reageer

Ik zie toch echt meerdere keren in het bericht staan dat het gaat om de telecommunicatiewet.

› reageer

Je kan dus later niet eerder je abo verwisselen/afsluiten dan een maand van te voren. Je moet dan 2 of 3 maanden wachten op een nieuw toestel die je wil hebben.

› reageer

Of ze moeten gewoon een keer echt klanten aan zich gaan binden en service gaan bieden omdat ze dan idd. wel kunnen blijven verdienen aan de klanten die dan uit zichzelf wel willen!

Niet iedereen wil switchen/nieuw abo/geregel voor een nieuw mobieltje..

› reageer

Hoera, betere aanbiedingen voor verlengingen

› reageer

Ik vind sowieso dat de Telecomproviders zich meer moeten richten op de bestaande klanten.
Als je gaat kijken naar de zgn. penetratiegraad die in NL 103 % is, zou ik toch zeggen met bovenstaande meegenomen, dat er in het bestaande klantenbestand toch veel meer te halen is aan winst en klantenbinding. Minder hoeven uitgeven aan reclame voor nieuwe klanten is meer geld vrijkrijgen voor bestaande klanten, die je een goed aanbod kunt doen misschien??
Ook gezien de hoeveelheid aan aanbieders, lijkt mij toch dat meer de nadruk moet komen te liggen op bestaande klanten.

› reageer

Uit: Persbericht ministerraad, RVD 31 maart 2006

"...Daarnaast wordt de stilzwijgende verlenging van langdurige contracten in de telecommunicatiesector aangepakt. Stilzwijgende verlenging van contracten is een onnodige en onredelijke overstapdrempel en beperkt de keuzevrijheid. Dit is nadelig voor de consument. Maar ook innovatieve ondernemers en nieuwe toetreders worden benadeeld omdat zij minder mogelijkheden hebben om klanten te werven als het overstappen wordt bemoeilijkt. Dit beperkt innovatie en concurrentie in de telecomsector. In een voorstel tot wijziging op de Telecommunicatiewet wil de minister van EZ regelen dat voor contracten van bepaalde of onbepaalde tijd altijd een opzegtermijn van maximaal 4 weken geldt. Overeenkomsten van een bepaalde duur kunnen maximaal voor een periode van twee jaar worden aangegaan. Consumenten kunnen de overeenkomst dan wel na verloop van één jaar opzeggen. Daarbij geldt wel dat de consument gehouden kan worden om de redelijke kosten aan de aanbieder te vergoeden, bijvoorbeeld de resterende abonnementskosten. Deze regeling geldt alleen voor contracten in de telecommunicatie sector en geeft meer consumentenbescherming dan het burgerlijk wetboek....De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer."

› reageer

Gepost door simon72 op 01/04/2006 00:04
het gaat hier niet specifiek om gsm abonnementen,het gaat om abonnementen van bv de donald duck etc...


Er staat toch duidelijk Telecombedrijven in het bericht.. daar valt de Donald Duck echt niet onder

Eerder mobiele telefoon, internet en andere telefoondiensten.

› reageer

Wijzigingen:
- opzegtermijn naar 4 weken
- 3 jarige contracten niet meer mogelijk (kon bij KPN)
- afkoop van contracten mogelijk na 1 jaar (was bij een aantal providers niet mogelijk toch?)› reageer

R-OO-B ==> Als die afkoop inhoudt simpelweg de resterende termijnen betalen (zoals hier boven staat) dan is dat niet iets waar de consument iets aan heeft. Lijkt me vrij zonde: een jaar betalen zonder het te kunnen gebruiken! Dan kan je nog beter die SIMkaart gewoon weggooien en je tijd uitzitten, scheelt het je in ieder geval nog een tijdje rente vangen op dat geld. Of nog beter: gewoon blijven bellen.
En hier lijkt me ook niets mis mee hoor: als je een 2 jarig contract aangaat, zit je daar gewoon 2 jaar aan vast

› reageer

@Remcoleiden
Afkoop is financieel niet aantrekkelijk, maar is bij nummerbehoud heel soms nodig.

Bijv. Toestel defect, nog 5 maanden contract en de consument wil graag gebruik maken van nieuwe aanbieding bij andere provider met behoud van nummer.

› reageer

In dit stuk bedoelen ze met stilzwijgende verlenging[b]dus dat je als je niet op tijd opzegt weer 1 jaar aan je abonnement vast zit. Zoals bij veel ADSL providers maar ook bij kranten en bladen het geval is.
Telecomproviders doen het met een stilzwijgende verlenging van 'maar' 3 maanden helemaal nog niet zo gek

En hoewel het in dit artikel enkel over telecom gaat, geldt deze wet inderdaad voor alle abonnementen, dus ook voor kranten en de donald duck. Alleen verenigingen mogen nog stilzwijgend met 1 jaar verlengen, omdat met name sportverenigingen erg in de problemen zouden kunnen komen (betaalde trainers etc.) als iedereen zomaar op kan zeggen.

r-oo-b> de opzegtermijn van 4 weken geldt alleen NA het 1e jaar. Binnen het 1e jaar zegt de wet niets over opzegtermijnen.

› reageer

Vandaag wordt in de Tweede Kamer de nieuwe telecommunicatiewet behandeld.
* Er wordt een maximum aan de opzegtermijn gesteld, namelijk 1 maand
* Het is niet meer toegestaan om stilzwijgend met een jaar te verlengen


Artikel 7.2a

1. De overeenkomst tussen een aanbieder en een consument met betrekking tot de levering van een elektronische communicatiedienst of programmadienst die is aangegaan voor een onbepaalde duur, kan door de consument te allen tijde kosteloos worden opgezegd.
2. De overeenkomst tussen een aanbieder en een consument met betrekking tot de levering van een elektronische communicatiedienst of programmadienst die is aangegaan voor een bepaalde duur, kan na verloop van die duur stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd, mits de consument de overeenkomst hierna te allen tijde kosteloos kan opzeggen.
3. De bij de opzegging door de consument in acht te nemen termijn is in alle gevallen niet langer dan een maand.


Bron: site Tweede Kamer (let op: Word-document)

› reageer

Goed voorstel! 1 maand opzegtermijn is een goede keus!
Gelukkig worden tweejarige contracten niet verboden....
Hopelijk wordt het voorstel aangenomen.

› reageer

Er is toch ook nog steeds regelgeving in ontwikkeling die het verbiedt om om het even welk contract - ook van andere sectoren dan telecom - stilzwijgend te verlengen met meer dan 1 maand ?
Heb ik overigens goed begrepen, dat deze nieuwe wet dus ook voor internetproviders geldt ? Daar is het stilzwijgend verlengen pas echt een pest !

› reageer

Jammer dat mensen dit toe juichten. Tuurlijk zullen de providers nu meer moeite gaan doen om klanten te behouden, maar nieuwe klanten zullen bij moeten gaan betalen als zij een toestel willen. Eigenlijk is deze wetswijziging wel opmerkelijk. Mag een bedrijf zelf niet voorwaarden stellen aan contracten die zij verkopen?1

En zeg nou zelf... Wij als telefoonfreaks weten toch wel wanneer ons contract afloopt ;-)

› reageer

Ja WIJ weten wel wanneer ons abo afloopt, maar vele anderen wellicht niet. En als je er na een week achter komt dat ondanks dat de abonnementsduur al verlopen is, je toch nog 3 of 4 maanden extra moet betalen dan is dat echt belachelijk! Dit is dus een uitstekend en eerlijk voorstel!

› reageer

Jammer dat mensen dit toe juichten. [...] Eigenlijk is deze wetswijziging wel opmerkelijk. Mag een bedrijf zelf niet voorwaarden stellen aan contracten die zij verkopen?1 Nee natuurlijk mag een bedrijf dat niet. Een beschaafd land bepaald met wetten de kaders. Binnen die kaders zijn burgers en bedrijven vrij in hun beslissingen.
Tuurlijk zullen de providers nu meer moeite gaan doen om klanten te behouden, maar nieuwe klanten zullen bij moeten gaan betalen als zij een toestel willen. Dat is geen logisch gevolg van deze wet. De meeste providers bieden bestaande klanten al jaren dezelfde aanbiedingen als nieuwe klanten. Er is geen reden dat dat nu anders wordt.

Wel jammer dat dit alleen geldt voor telecom en niet ook voor andere contracten, dat was oorspronkelijk wel het idee dacht ik.

En zoals 7110 als zei, het probleem is niet zozeer de 3 maanden van gsm providers maar meer de stilzwijgende verlenging met 1 jaar van ADSL providers.

› reageer

Volgens mij is deze wet ook gemaakt om vervelende zaken bij de 'alles in 1 oplossing' te vermijden. Nu is het soms zo dat je zonder opzegging na je contract wéér een heel jaar vastzit aan je abonnement, wat een beetje vervelend kan zijn als je een half jaar na het aflopen van je abonnement over wil stappen e.d. Zeker nu telefoon, internet en tv meer en meer gecombineerd worden is dit nogal vervelend voor de consument, die met enorme verschillen in opzegtermijnen kan zitten.

Het is idd ook lastig voor bedrijven, want het remt de concurrentie ook, zodat innovatie achterblijft.

› reageer

Het is idd ook lastig voor bedrijven, want het remt de concurrentie ook, zodat innovatie achterblijft.
Meer vrijheid van consumenten bevordert juist de concurrentie.

En innovatie en concurrentie staan los van elkaar.

› reageer

tav Rob: ik bedoelde ook juist dat meer vrijheid concurrentie bevorderd.

Concurrentie heeft weldegelijk invloed op innovatie; je kan concurreren op de prijs of op 'iets anders doen' dan de concurrenten. Puur op de prijs concurreren is op lange termijn onhoudbaar; er zal altijd iemand komen die goedkoper dan jij is en dan gaan je klanten massaal naar hem.

Doordat je 'iets anders doet', kan je kleinere zaken als betere service of betere dekking toepassen, maar ook grote zaken. Dat zie je bijv in mobiel internet wat de afgelopen tijd van de grond gekomen is of de totaal-oplossingen van de providers. Vodafone, telfort en orange bieden ineens ook vaste telefonie en adsl internet aan. Door dat stomme koperdraadje is in de toekomst veel meer mogelijk dan bellen en internetten.


Doordat je harder gaat concurreren, moet je wel innovatiever zijn. Je wilt een product aanbieden wat de concurrent niet heeft en wat extra waarde heeft voor de klant. Dan gaat die klant namelijk naar jou overstappen.

Als je dan nog maaaanden aan allerlei losse abonnementen vast zit, remt dit het overstappen naar nieuwe provider. Doordat klanten niet overstappen naar de provider met innovatieve fratsen, heeft deze onvoldoende klanten om winst op hun product te maken en zal uiteindelijk minder (of niet) innoveren. Gevolg; klanten blijven bij de oude vertrouwde provider hangen en er veranderd weinig.

In de praktijk is het natuurlijk een combinatie van lage prijzen en innovatie, maar innovatie is er weldegelijk om de concurrentie voor te blijven.

› reageer

Nieuws 1
Nieuws 2

› reageer

Het zal naar mijn idee meer gaan om de internetabonnementen want op de mobiele abonnementen zit een opzegtermijn van drie maanden.

Ga in je opzegperiode naar een dealer, je vraagt een nieuw abonnement, je neemt vrijwel direct je toestel mee. Je kan je toestel in de meeste gevallen vrijwel direct gebruiken en na drie maanden gaat je oude abonnement uit de lucht en je nieuwe in de lucht.

Geen probleem lijkt mij zo.

› reageer

Iets te zeggen? Reageer!

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Klik hier om te in te loggen of te registreren.