Controle UMTS pas na verkoop Orange

In de praktijk zal voor T-Mobile en Orange voornamelijk een gebrek aan investeringen gelden als reden van de mindere dekking tov. KPN en Vodafone. T-Mobile heeft dan wel een mooie dekkingskaart online waarop het lijkt of ze aan de voorwaarden voldoen, in werkelijkheid vallen er enorme gaten op belangrijke spoorlijnen, snelwegen (inclusief de aan die wegen druk bezochte wegrestaurants/tankstations/parkeerplaatsen/motels). Dat er op "gewone" verbindingswegen geen dekking is, is nog niet zo'n ramp, maar dat er op wegen waar half Nederland over rijdt geen dekking is, is wel erg slecht. De T-Mobile dekkingskaart klopt dan ook totaal niet als je buiten de randstad gaat meten...kwestie van tijd hoop ik, dus als EZ gaat meten, dan is het hopelijk wel in orde.

Problemen met gemeenten lijkt mij een drogreden in het geval dat een andere operator wel dekking heeft. Ik zag bijvoorbeeld bij Culemborg dat KPN een mast aan de overkant van het water heeft gezet die keurig het stadje binnen straalt. Zo hebben ze het probleem kunnen omzeilen dat er eerst nog geen mast mocht staan IN de stad. Al met al heeft dit natuurlijk wel gevolgen voor de dekking binnenshuis: door de beschermende werking van de gemeenten moeten veel toestellen daar vermoedelijk op vol vermogen zenden om een goede UMTS verbinding te houden. Lijkt mij dus eerder kwalijk voor de inwoners.

Als T-Mobile en Orange klagen over een gemeente, terwijl KPN en Vodafone hun zaakjes wel voor elkaar hebben, dan heb ik de neiging te denken dat de eerste 2 providers gewoon traag hebben gehandeld of iets verkeerd gedaan. Ben benieuwd wat er uit de testen van EZ komt. Lijkt mij goed als ook een club als de consumentenbond de uitkomsten kan publiceren.

› reageer

EZ stelde de controle op verplichte umts-dekking uit. Daarmee ontspringt Orange wellicht een mogelijke veroordeling.
Pas in september 2007, zegt de woordvoerder van Economische Zaken, gaat het Agentschap Telecom onderzoeken of de umts-licentiehouders voldoen aan de vereisten van hun licenties die per 1 januari 2007 golden. Er was volgens EZ de nodige voorbereidingstijd nodig met onder meer TNO om de meetmethodes te valideren.

De vereisten voor dekking met umts zijn vóór de veiling van frequenties in juli 2000 bepaald. In Nederland wonnen de operators KPN, Libertel (Vodafone nu), Dutchtone (Orange), Telfort en Ben (T-Mobile) vergunningen voor umts, waarbij ze samen omgerekend 2,7 miljard euro betaalden.

De vereisten gingen pas in op 1 januari 2007. Dan zou er dekking moeten zijn met elke licentie binnen de bebouwde kom van alle gemeenten met meer dan 25.000 inwoners, op alle hoofdverbindingswegen (auto-, spoor- en waterwegen) tussen deze gemeenten, langs de doorgaande autosnelwegen naar Duitsland en België en op of rond de luchthavens Schiphol, Maastricht en Rotterdam. Daarbij moet gedurende tenminste 95 procent van de gevallen worden voldaan aan een nader gedefinieerd serviceniveau.

Maar toen werd het toch ineens 2007. Vodafone en KPN zijn de strijd aangegaan om de umts-markt en hebben uit eigen beweging de dekking naar eigen zeggen hoger opgevoerd dan volgens de licentievoorwaarden noodzakelijk is. Echter, uit een enquete van BTG, de club van grote telecomgebruikers, bleek dat in de praktijk umts vaak wordt teruggeschakeld naar gsm.

Telfort wilde niet aan umts, maar de overname door KPN maakt het mogelijk om samen een net te bouwen. Twijfels in de markt over de dekking zijn er aangaande T-Mobile en vooral Orange. T-Mobile heeft met de eerste introductie van hsdpa, spoedig gevolgd door KPN en Vodafone, haar achterstand technisch uitgebuit. Maar of T-Mobile de dekking haalt valt te bezien. T-Mobile zelf biedt een duidelijke kaart (niet met Firefox te zien) waarop een dekking van zeker 80 procent te zien is.

Orange: 'voldaan aan verplichtingen'
Orange heeft zelf in 2006 aangegeven dat ze niet aan de wettelijke verplichting (van ongeveer 70 procent van de bevolking) zou kunnen voldoen. Geluiden in de markt spreken van een gebrek aan dekking. En dat wordt bevestigd door beperkte testen: "Bij Orange heb ik maar op enkele plaatsen UMTS dekking gehad."

De umts-investering is voor Orange gezien haar marktaandeel - zeker in de zakelijke markt met laptops voor umts - relatief de zwaarste inspanning. Met een marktaandeel van zo'n 10 procent wegen de kosten zwaar, een reden te meer om af te zien van een zelfstandige umts-ontwikkeling of voor verkoop van het bedrijf.

Op vragen zegt het bedrijf: "Orange heeft haar netwerk volgens de licentieverplichtingen uitgerold in het hele land, dat is dus meer dan de Randstad."

Maar in een interne publicatie zei de directeur van Orange Nederland, Yves Gauthier, eind mei 2007: "We onderzoeken de mogelijkheid om het 3G netwerk te delen...In gebieden waar de dekking gering is zullen we het moeten delen met een andere operator."

Orange ontkent nu dat dit een actueel voornemen is: "Alle operators moeten eerst een eigen netwerk hebben dat voldoende dekkend is volgens de licentievoorwaarden. Het delen van netwerken is dus niet opportuun om de verplichte dekking te halen, maar kan wel de kwaliteit van de dekking verder verhogen. Eventuele gesprekken met andere operators hierover staan nu in de ijskast in verband met het verkoopproces van Orange Nederland."

Toch met T-Mobile
Immers, France Telecom wil Orange Nederland verkopen aan T-Mobile. Een besluit is er nog altijd niet, daar de ondernemingsraad van Orange moet instemmen met het voornemen en daarmee ook voor de optie voor ontslagen vanwege doublures met T-Mobile functies. T-Mobile en Orange zullen nu des te meer spijt hebben van het stuklopen van de samenwerking voor de bouw van hun umts-netten.

Maar naar verwachting van de markt zal Orange een overname door T-Mobile hard nodig hebben voor umts-dekking, en dat ook T-Mobile dichtere dekking kan gebruiken dan ze nu werkelijk kan bieden.

Daarbij is sterk de vraag welke normen het Agentschap Telecom gaat formuleren voor dekking. Met name op de 'verbindingswegen' vindt veel uitval plaats.

Antenneproblemen
De overheid heeft er ook baat bij om niet te snel de licentiehouders te straffen. Die kampen immers in een aantal gemeenten met problemen met de plaatsing van umts-masten. Mede door toedoen van de goed gedocumenteerde site Stopumts hebben in veel gemeenten inwoners besturen ervan kunnen weerhouden om vergunningen voor masten en antennes te verstrekken.

Bewoners verliezen echter momenteel veel zaken door gebrek aan juridische macht. Het advies van de Gezondheidsraad, op grond resultaten van Zwitsers onderzoek, adviseert immers om antennes gewoon te plaatsen.

Vorige week nog kreeg de gemeente Sassenheim te maken met felle protesten van ouders van kinderen op een basisschool waarnaast KPN umts-antennes wil plaatsen. Het gemeentebestuur zegt dat ze onvoldoende handvatten heeft om plaatsing tegen te gaan.

Nu dus meer en meer gemeenten de plaatsing van antennes laten doorgaan, neemt ook de dekking van de licentiehouders toe. Die zien gemeenten en EZ als één overheid, die hen enerzijds verplichtingen oplegt en anderzijds bij de uitrol van netten hindert.

Bij de toets in september mag dat geen rol meer spelen. De problemen met plaatsing waren een reden te meer voor EZ om niet al in januari 2007 te toetsen of umts-licentiehouders aan hun verplichting voldeden.

(bron) www.planet.nl

› reageer

In de praktijk zal voor T-Mobile en Orange voornamelijk een gebrek aan investeringen gelden als reden van de mindere dekking tov. KPN en Vodafone. T-Mobile heeft dan wel een mooie dekkingskaart online waarop het lijkt of ze aan de voorwaarden voldoen, in werkelijkheid vallen er enorme gaten op belangrijke spoorlijnen, snelwegen (inclusief de aan die wegen druk bezochte wegrestaurants/tankstations/parkeerplaatsen/motels). Dat er op "gewone" verbindingswegen geen dekking is, is nog niet zo'n ramp, maar dat er op wegen waar half Nederland over rijdt geen dekking is, is wel erg slecht. De T-Mobile dekkingskaart klopt dan ook totaal niet als je buiten de randstad gaat meten...kwestie van tijd hoop ik, dus als EZ gaat meten, dan is het hopelijk wel in orde.

Problemen met gemeenten lijkt mij een drogreden in het geval dat een andere operator wel dekking heeft. Ik zag bijvoorbeeld bij Culemborg dat KPN een mast aan de overkant van het water heeft gezet die keurig het stadje binnen straalt. Zo hebben ze het probleem kunnen omzeilen dat er eerst nog geen mast mocht staan IN de stad. Al met al heeft dit natuurlijk wel gevolgen voor de dekking binnenshuis: door de beschermende werking van de gemeenten moeten veel toestellen daar vermoedelijk op vol vermogen zenden om een goede UMTS verbinding te houden. Lijkt mij dus eerder kwalijk voor de inwoners.

Als T-Mobile en Orange klagen over een gemeente, terwijl KPN en Vodafone hun zaakjes wel voor elkaar hebben, dan heb ik de neiging te denken dat de eerste 2 providers gewoon traag hebben gehandeld of iets verkeerd gedaan. Ben benieuwd wat er uit de testen van EZ komt. Lijkt mij goed als ook een club als de consumentenbond de uitkomsten kan publiceren.

› reageer

Iets te zeggen? Reageer!

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Klik hier om te in te loggen of te registreren.