24 maanden abo's mogen eerder beeindigd worden

Afkopen wordt inderdaad uitgesloten in de AV van T-M. Omdat dit onredelijk is, heeft de rechter de AV in z'n geheel vernietigd. Dan val je terug op wat "redelijk en billijk" is en dat is in geval dat je telefoon vermist is dat je met 3 maanden op kan zeggen.

Bijna zeker is dat T-M nu de AV gaat aanpassen, en wellicht gaan ze nog in hoger beroep en/of cassatie. Of de aangepaste AV ook voor oude contracten geld is de vraag. Komt er weer een opzegmoment? In hoeverre gaat de geschillencommissie mee met deze uitspraak?
Ben benieuwd of T-M de AV al voor de iPhone heeft aangepast.

De uitspraak is trouwens gedaan door de alom bekende, mr. Frank M.Visser aka Rijdende Rechter :

› reageer

In nl.telecom staat het volgende bericht:
Quote:
Wel een aardige uitspraak voor GSM bezitters:

De rechter heeft deze week uitgesproken dat een contract van 24 maanden
eerder opgezegd mag worden door de consument, zonder dat er schadevergoeding
behoeft te worden betaald:

[Q]
Artikel 10 lid 2 van de algemene voorwaarden voorziet kennelijk in een verbod
tot tussentijdse opzegging door de klant van de in dit geval voor 24 maanden
aangegane overeenkomst. Dit verbod dient als onredelijk bezwarend (artikel 6.237
k van het Burgerlijk Wetboek, grijze lijst, rechtsvermoeden niet ontkracht) te
worden aangemerkt. Dat betekent dat [gedaagde] te allen tijde mocht opzeggen,
zij het met inachtneming van een redelijke termijn. T-Mobile mocht dus niet
rekenen op het uitdienen van het voor 24 maanden aangegane contract, zodat de
overeengekomen duur daarvan ook niet als verantwoorde grondslag kan dienen bij
het bepalen van de vervangende schadevergoeding.
[/Q]

De rechter vindt een opzegtermijn van drie maanden 'redelijk'.


Uitspraak: LJN: BD6190,Sector kanton Rechtbank Haarlem , zaak/rolnr.: 372633 /
CV EXPL 08-891

Weet iemand hier meer van? Kunnen we nu een dure Iphone bestellen en na drie maanden opzeggen?

› reageer

Dikke kans dat de juridische afdeling van TM hier achteraan gaat en waar nodig de AV aanpassen.
Kortom, reken en maar niet op...

› reageer

Zal een specifieke zaak (simonly) zijn geweest gok ik; anders waren alle met jaar verlengde Versatelcontracten, mijn nieuwe 2-jarige tweakdslabonnement en 2-jarige tijdschriftabo's met leuk kado allang door grote groepen mensen beeindigd

10. Duur van de overeenkomst en opzegging door de klant
10.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een contractperiode die minimaal 12
maanden bedraagt.
10.2 De Klant kan de Overeenkomst tegen en na het verstrijken van de minimale
contractperiode schriftelijk opzeggen via T-Mobile Klantenservice (Postbus 16272,
2500 BG Den Haag) onder vermelding van zijn/haar naam, adres, postcode,
woonplaats, mobieletelefoonnummer en de gewenste datum van opzegging, dit met
inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Deze termijn vangt aan op de
laatste dag van de factuurperiode waarin de opzegging door T-Mobile wordt ontvangen.
Indien de Klant een onderdeel van de Overeenkomst opzegt zonder de Overeenkomst
in zijn geheel op te zeggen, geldt de opzegtermijn als bedoeld in dit artikel ook ten
aanzien van dit onderdeel.


Ik gok dat iemand met succes aangeeft dat 12 maanden minimaal is, en dus na 9 maanden opzeggen mogelijk is. Zal kwestie zijn van specifieke voorwaarden maken voor 12 en andere maandsperiode-contracten?

› reageer

Link naar uitspraak op Rechtspraak.nl

Ik heb het heel vluchtig doorgelezen, en het lijkt erop dat een provider, wanneer die eenzijdig een contract ontbindt wegens wanbetaling, niet alle resterende maanden abonnementskosten mag vorderen.

Definitieve interpretatie laat graag over aan de juridisch onderlegde TV-ers (waar ik dus niet toe behoor )

› reageer

uit de uitspraak (zie link in vorige posting)

Overeenkomst mobiele telefonie voor de duur van 2 jaar zonder mogelijkheid tussentijdse opzegging is 'grijs beding' zoals bedoeld in art. 6.237 k BW.
Omdat maatschappij het contract wegens wanbetaling tussentijds rechtsgeldig heeft beƫindigd is klant schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan het abonnementsgeld dat maatschappij is misgelopen. Dit evenwel slechts over de redelijke opzegtermijn van 3 maanden en dus niet over het restant van de overeengekomen 2 jaar.

En ja, de klant had een gratis telefoon gekregen....

› reageer

Zoals ik het lees sloot T-Mobile iedere vorm van "afkopen" uit en dat artikel werd vernietigd.
Volgens mij is T-Mobile veilig als ze stellen dat je je contract voortijdig mag beeindigen met betaling van alle nog volgens het contract te ontvangen toekomstige betalingen in een keer.

De rechter stelt namelijk volgens mij niet dat het 24 maanden durende contract onredelijk bezwarend is maar alleen het ontzeggen van de mogelijkheid om vroegtijdig/tussentijds op te zeggen.

Totdat T-Mobile de AV gewijzigd heeft kun je dus praktisch een serie abonnementen nemen, die vervolgens opzeggen en het toestel/product houden. Reken er alleen wel op dat T-Mobile als een stel bloedhonden achter je aan blijft jagen.

Er is namelijk het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Vreemd genoeg krijg je bij T-Mobile amper je gelijk als het hen niet aanstaat.

› reageer

Afkopen wordt inderdaad uitgesloten in de AV van T-M. Omdat dit onredelijk is, heeft de rechter de AV in z'n geheel vernietigd. Dan val je terug op wat "redelijk en billijk" is en dat is in geval dat je telefoon vermist is dat je met 3 maanden op kan zeggen.

Bijna zeker is dat T-M nu de AV gaat aanpassen, en wellicht gaan ze nog in hoger beroep en/of cassatie. Of de aangepaste AV ook voor oude contracten geld is de vraag. Komt er weer een opzegmoment? In hoeverre gaat de geschillencommissie mee met deze uitspraak?
Ben benieuwd of T-M de AV al voor de iPhone heeft aangepast.

De uitspraak is trouwens gedaan door de alom bekende, mr. Frank M.Visser aka Rijdende Rechter :

› reageer

Iets te zeggen? Reageer!

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Klik hier om te in te loggen of te registreren.