Bel-me-niet-register in wet

Eigenlijk hoort dit hier

Maar graag verder in deze

Deze gaat dus dicht.

› reageer


DEN HAAG - De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met wetgeving die een officieel bel-me-niet-register regelt. Mensen die niet gediend zijn van telefonische verkooppraatjes kunnen daar een einde aan maken door zich aan te melden bij het register. Toezichthouder Opta kan bedrijven aanpakken die zich niets aantrekken van dat register.

De aangenomen wijziging van de telecomwet verbiedt ook het sturen van spam, ongevraagde e-mail waarmee de ontvanger niet blij mee is, naar bedrijven. Spam sturen naar personen was al verboden.

Ook een derde voorstel van staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken werd aangenomen. Consumenten zitten daardoor niet langer een jaar lang vast aan een abonnement voor mobiele telefonie of internet, maar kunnen per maand opzeggen en dus sneller overstappen naar een andere telecomaanbieder.

Linkje

› reageer

Dat heeft dan tot gevolg dat cashbacks, gratis notebooks, plasmatv's en dies wat meer zij tot het verleden zullen gaan behoren, omdat deze immers zijn gebaseerd op een bepaalde loyaliteit van de klant (van ofwel een jaar ofwel een twee jaar en met een beetje geluk stilzwijgende verlenging, omdat niet iedereen het zo goed bijhoudt).

› reageer

Volgens mij heeft het toch ook voordelen , de toekomst zal het leren.

› reageer

Ik denk niet dat dit invloed heeft op de minimale contractduur, maar op de duur van de stilzwijgende verlenging. Als dit wel zo zou zijn, dan werd deze markt met één wetsvoorstel nu om zeep geholpen.

Wie heeft hier heel concreet meer informatie over?

› reageer

In België is per wet geregeld dat er geen hardware mag worden verstrekt bij een abonnement, hoogstens korting op de maandlasten, maar geen gratis toestel. Dit om de consument te beschermen. Ik hoop inderdaad niet dat Nederland ons dezelfde "bescherming" wil gaan bieden.

› reageer

Mooi dat het voorstel nu ook door de 1e kamer is. Zitten toch wel wat handige voordelen bij. Zie een eerder topic over dit onderwerp. En ik quote mezelf even:


Vandaag wordt in de Tweede Kamer de nieuwe telecommunicatiewet behandeld.
* Er wordt een maximum aan de opzegtermijn gesteld, namelijk 1 maand
* Het is niet meer toegestaan om stilzwijgend met een jaar te verlengen
Quote:
Artikel 7.2a

1. De overeenkomst tussen een aanbieder en een consument met betrekking tot de levering van een elektronische communicatiedienst of programmadienst die is aangegaan voor een onbepaalde duur, kan door de consument te allen tijde kosteloos worden opgezegd.
2. De overeenkomst tussen een aanbieder en een consument met betrekking tot de levering van een elektronische communicatiedienst of programmadienst die is aangegaan voor een bepaalde duur, kan na verloop van die duur stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd, mits de consument de overeenkomst hierna te allen tijde kosteloos kan opzeggen.
3. De bij de opzegging door de consument in acht te nemen termijn is in alle gevallen niet langer dan een maand.
Bron: site Tweede Kamer (PDF van wetsvoorstel)

› reageer

Weet iemand of dit al in de Staatscourant is verschenen?

› reageer

Nog niet, is gister door de Eerste Kamer aangenomen. De providers zullen dus binnenkort hun AV moeten aanpassen.

Edit: De nieuwe opzegtermijnen ed. gaan per 1 juli 2009 in.
Daarom zullen wij voor de onderdelen die direct ingrijpen op de bedrijfsvoering de datum van 1 juli 2009 hanteren. Daarbij denk ik aan de contractduur en de opzegtermijnen, het bel-me-nietregister en de uitbreiding van het spamverbod, zodat dat ook zal gelden voor rechtspersonen en bedrijven. Voor deze onderdelen zal de datum van 1 juli 2009 gelden.
Staatssecretaris Heemskerk gister in de Eerste Kamer. Pag 41 van het verslag. (word)

› reageer

Eigenlijk hoort dit hier

Maar graag verder in deze

Deze gaat dus dicht.

› reageer

Iets te zeggen? Reageer!

Dit onderwerp is gesloten. Reageren is niet meer mogelijk.