OPTA waarschuwt 10 bedrijven ivm opzegtermijn

› reageer

Van de website van OPTA:
OPTA heeft 10 waarschuwingen uitgedeeld aan aanbieders van telefoon, internet, televisie en radio voor het niet respecteren van het recht van de consumenten op een maximale opzegtermijn. Sinds 1 juli 2009 kan de consument, na afloop van de eerste contractsperiode, op elk gewenst moment zijn contract opzeggen met een maximale opzegtermijn van één maand. OPTA heeft eind augustus steekproefsgewijs 30 aanbieders gecontroleerd. Hiervan zijn 10 aanbieders in overtreding. Zij hebben een schriftelijke waarschuwing van OPTA ontvangen. In november 2009 controleert OPTA deze aanbieders opnieuw. Als OPTA dan opnieuw een overtreding constateert, kan zij een last onder dwangsom opleggen of een boete.
hier is de openbare brief te vinden.

OPTA maakt helaas niet de namen van de bedrijven bekend.

› reageer

Waarom doet OPTA dit eigenlijk met een "steekproef", het is toch een kleine moeite om even alle aanbieders te controleren?
Kost ze misschien een week werk voor 1 persoon.

› reageer

OPTA is een waakhond, geen speurhond

› reageer

Ik maak uit de Opta brief nog niet op dat een tweejarig abo( dus bepaalde tijd ) na één jaar is optezeggen.

› reageer

@petost: wie heeft dat dan ooit beweerd?

› reageer

Wttelijk gezien ! Uit een recente uitspraak van de rechtbank in Haarlem blijkt dat consumenten contracten met een looptijd van meer dan een jaar ook na het eerste jaar moeten kunnen opzeggen.
De AV van een bedrijf doen daar niets aan af.
Volgens de wet is het onredelijk bezwarend dat tweejarige contracten niet eerder kunnen worden opgezegd.

› reageer

@petost: volgens mij haal je wat dingen door elkaar ... Ik heb een hypotheek van 30 jaar, die kan ik ook niet na een jaar opzeggen omdat deze "onredelijk bezwarend" zou zijn ... Zelfs niet als de rente in dat jaar 5% zakt.

› reageer

@pinokkio. Het artikel(Elsevier 7 maart2009) heeft het over mobiele aanbieders en sportscholen en energiebedrijven.

› reageer

na afloop van de eerste contractsperiode

Ik lees het zo: als je een contract aangaat (of dat nu 1 of 2 jaar is) dan kan je daarna per maand opzeggen.

Heeft u een contract met een vaste looptijd? Dan bestaat de kans dat de aanbieder uw contract stilzwijgend verlengt na afloop van uw contract. Zo voorkomt hij dat u opeens geen internet, telefonie of televisie meer kunt gebruiken. Zodra uw contract stilzwijgend verlengd is, mag u opzeggen wanneer u wilt en geldt voor u een opzegtermijn van maximaal één maand. Die maand gaat direct lopen op de dag dat u uw contract opzegt.

link

› reageer

Sorry, maar ik lees dat 2 jarige contracten niet rechtsgeldig zijn omdat ze onredelijk bezwarend zijn ! De financieel zwakkere wordt dus in bescherming genomen.

› reageer

@petost: Ik denk dat na 1 jaar mogen opzeggen van alle 2 jarige contracten, voor de providers onredelijk bezwarend zou zijn

Als het zo zou zijn dat tweejarige contracten wettelijk gezien niet mogen, waarom zouden er dan nog tweejarige contracten worden aangesloten

Natuurlijk nodig ik je van harte uit deze strijd aan te gaan, laat hier vooral weten wat het resultaat is

› reageer

@Pinokkio "Als het zo zou zijn dat tweejarige contracten wettelijk gezien niet mogen, waarom zouden er dan nog tweejarige contracten worden aangesloten " Ik heb niet gezegd dat het NIET mag, ze zijn alleen niet rechtsgeldig !
Die worden afgesloten omdat de Pinokkio's en vele anderen niet weten wat hun consumentenrecht is of als ze het wel weten , het niet kunnen geloven
@Pino, artikel per email.

› reageer

O, dus wettelijk mogen ze wel, zijn alleen niet rechtsgeldig

[sub]Pinokkio is inderdaad slecht op de hoogte ...[/sub]

Geen mailtje gezien by the way ...

› reageer

Ik zou er toch niet gerust op zijn dat je bij een 2-jarig contract na 12 maanden met een maand kunt opzeggen. Dat vonnis van die rechter in Haarlem ken ik niet, maar een andere rechter kan er anders over denken. Eerst wat jurisprudentie afwachten.
Ik lees de bepaling zo dat je na een eerste vaste periode (van 1 of 2 jaar) met een maand kunt opzeggen, dus die vaste periode moet je uitzitten.

› reageer

@Pino.
Nu voor de 2e keer verstuurd naar pinokkio@telecomverglijker.nl !

› reageer

Volgens mij staat er duidelijk: "na de contractsperiode". Anders had er wel gestaan: "na een jaar".

› reageer

@petost, de eerste zat in m'n spambox , de tweede heb ik idd gehad maar vluchtig gelezen. Overigens kan je aan een artikel in een magazine geen rechten ontlenen

› reageer

hoofdregel is contractsvrijheid. een contract van 2 jaar is gewoon voor 2 jaar. die 2 jaar moet uitgediend worden. daar kun je niet zomaar van af.

In de waarschuwingsbrief van de OPTA wordt verwezen naar art 7.2a Telecommunicatiewet, die luidt voor zover van belang:
"De opzegtermijn voor contracten voor bepaalde duur is na verstrijken van de eerste contractperiode maximaal één maand."

Dit betekent dat pas na de eerste contractstermijn, ongeacht of dit 1 of 2 jaar is, er een opzegtermijn ontstaat van 1 maand.

Volgens mij is de tekst van het artikel duidelijk genoeg. Ik ken het vonnis van de rechtbank Haarlem niet, maar het lijkt me uiterst onwaarschijnlijk dat de rechtbank deze bepaling anders zal hebben uitgelegd.

› reageer

In de Elsevier staat hetzelfde als petost zei:

Wie een abonnement of contract aangaat voor twee jaar, mag dat ook al na een jaar beëindigen.

Hoe je een abonnement kunt opzeggen
Een abonnement of contract is vaak zo gesloten, maar er af komen is een stuk lastiger. Bedrijven verwijzen dan naar hun algemene voorwaarden, waarin bijvoorbeeld staat dat het abonnement of de dienst pas na twee jaar mag worden opgezegd.

Onredelijk
Volgens de wet is dat onredelijk. Uit een recente uitspraak van de rechtbank in Haarlem blijkt dat consumenten contracten met een looptijd van meer dan een jaar ook na het eerste jaar moeten kunnen opzeggen. De algemene voorwaarden van een bedrijf doen daar niets aan af.

link

› reageer

Ik heb het vonnis even gelezen. Het is gewezen door de "rijdende rechter", Frank Visser.
We kennen niet precies de feiten. Betreft het hier een initieel contract of een verlenging voor 24 maanden. Dat zou nog verschil kunnen maken.
Het vonnis is van vóór de nieuwe wetgeving en het zou kunnen zijn dat de rechter meer met zijn hart naar de zaak (incassobedrijf tegen meisje/vrouw) gekeken heeft dan strikt juridisch. Daarom zou ik er nog niet vanuit gaan dat je bij een tweejarig contract al na één jaar kunt opzeggen. De bepaling die hamido hier citeert is duidelijk genoeg.

› reageer

Dit vonnis is gewezen door de Kantonrechter in Zaandam, echter niet in zijn hoedanigheid van Rijdende Rechter. De Rijdend Rechter is natuurlijk geen echte rechtspraak maar een vorm van arbitrage. In dit geval is het wel degelijk jurisprudentie, maar ik verwacht dat het incassobureau in hoger beroep (mits aangetekend) in het gelijk wordt gesteld. De uitspraak is natuurlijk belachelijk, zeker gezien het verweer van gedaagde.

› reageer

Maar ik bedenk me nu wel ineens dat wanneer je inderdaad verlengt voor 2 jaar (inclusief vet toestel) Dat je er dan na een maand weer vanaf moet kunnen. Het is immers niet meer de eerste contractsperiode!

› reageer

De haarlemse uitspraak is wel opmerkelijk moet ik zeggen. Welliswaar is deze zaak gebaseerd op iemand die niet meer betaalde en niet iemand die eerder ging opzeggen. Deze zaak is zelfs voor de wetswijziging en toen werd het al als onredelijk gezien om al het resterende abonnementsgeld te moeten betalen. De verkregen telefoon wordt helemaal buiten beschouwing gelaten.

› reageer

De verkregen telefoon wordt helemaal buiten beschouwing gelaten.

Nee, de telefoon is wel degelijk besproken. De gedaagde was de telefoon "kwijt", wat natuurlijk een hele goeie reden is om je abonnement niet meer te betalen

› reageer

Wat ik hieruit lees is ( Uitspraak Mr. F.M. Visser) dat je een abonnement kunt opzeggen, (eigenlijk altijd, want ja, wat is "kwijt") na 3 maanden weer kan opzeggen, maar dat je dan wel 3 maanden door moet betalen. ( Maar, dan kun je wel een goedkope (i)phone scoren)

Lijkt me niet redelijk t.o.v. Telecom aanbieders!

› reageer

volgens mij wordt er niet goed gelezen door enkelen, ik lees toch duidelijk het volgende:

"Daarnaast moet [gedaagde] natuurlijk de tot de beëindiging van het contract vervallen abonnementgelden, alsmede de gesprekskosten betalen, in totaal dus € 291,73."

Het is dus onrechtmatig om de klant niet op te laten zeggen, maar als je opzegt moet je wel tot einde contract betalen. Niets nieuws onder de zon dus! De drie maanden is slechts de schade, die de gedaagde extra aan de provider dient te betalen. Ik zou dit dus niet als reden zien om nou allemaal op te zeggen omdat je je telefoon kwijtbent.

› reageer

In de discussie wordt geen onderscheid gemaakt tussen een aantal zaken.

Jullie moeten onderscheid maken tussen de initiele contractstermijn en de eerste contractstermijn. Het gaat hier over de initiele contractstermijn. Dit houdt in de aanvangstermijn van een contract. Er mag zodoende niet worden verlengd met meer dan een maand. Wanneer je een tweede contract afsluit met een vet nieuw mobieltje ga je gewoon een nieuwe initiele contractstermijn aan. Met andere woorden: je contract wordt niet verlengd, je gaat een nieuwe overeenkomst aan. Effe opletten dus. Geschillencommissie en Jusititie maken dit onderscheid ook.

Jurisprudentie is nog niet duidelijk. In het Nederlands recht bestaat op het gebied van Algemene voorwaarden een zwarte en een grijze lijst. Zaken die op de zwarte lijst staan mogen niet in Algemene voorwaarden, zaken op de grijze lijst onder bepaalde omstandigheden. De contractstermijn van twee jaar staat op de grijze lijst, een opzegtermijn van drie maanden mag bijvoorbeeld helemaal niet meer.

Daarbij is in alle jurisprudentie sprake van niet alleen een twee jarig contract maar spelen er ook andere zaken mee. Zo is er een uitspraak over een sportschool: hierin is ook meegewogen dat de klant welliswaar te laat heeft opgezegd maar dat het maar een paar dagen is geweest. Verder wordt er meegewogen wat voor soort dienst er wordt geleverd. Zo zijn de prijzen van internet/telefoon-aanbieders mede gebaseerd op hoe lang je blijft (hoelang heeft het bedrijf om de wervings- en opstartkosten terug te verdienen). Hier wordt rekening mee gehouden: een sportschool is in zo geval iets anders dan een provider. Ook in jullie voorbeeld weegt er meer mee: mobieltje is kwijt, klant maakt geen gebruik van de diensten, klant moet alsnog een aardig bedrag betalen (deel van de resterende abonnementskosten)etc. Ook wordt er meegewogen in deze uitspraak dat de provider de diensten al had beeindigd. Er spelen in alle uitspraken in dit soort kwesties dus altijd meer mee dan puur en alleen een mogelijk ontwettige contractstermijn van 24 maanden. Ik vraag me overigens af hoe je een ADSL-aansluiting kwijt zou kunnen raken...

Als je een twee-jarig contract wil ontbinden na een jaar puur op het feit omdat je je bedenkt zonder andere redenen en omstandigheden, wens ik je veel succes, een lange adem en een dikke portmonnee... Als je het al gaat winnen.

› reageer

Iets te zeggen? Reageer!

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Klik hier om te in te loggen of te registreren.