Qick wijzigt voorwaarden per 1 april 2010

Vanaf 1 april 2010 wijzigt er een en ander bij qick. De algemene voorwaarden worden dan namelijk aangepast en ook de tarieven veranderen. Lees daarom de onderstaande teksten goed door zodat je op de hoogte blijft van alle wijzigingen.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden die gelden tot 1 april zijn op een groot aantal punten erg beknopt gebleken. Mede om die reden heeft qick besloten deze helemaal aan te passen. Dit betekent dat de meeste aanpassingen inhoudelijk geen substantiële wijziging met zich meebrengen. Deze aanpassingen geven slechts in andere woorden en uitgebreider weer wat al van toepassing was. Daarnaast is een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Hieronder staat de kern van de aanpassingen weergegeven.

Het label qick is overgegaan van MRGq B.V. naar BelCompany B.V. Dit vind je in de titel en in de definitie van qick terug. Het adres is nu: Postbus 525, 3900 AM Veenendaal;
In artikel 1 is uitgebreider aangegeven hoe overeenkomsten tot stand komen en wanneer de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
In artikel 2 zijn je rechten om de prepaidovereenkomst te beëindigen verduidelijkt en aangevuld voor zover ze nog niet benoemd waren;
Artikel 3 is een nieuw artikel waarin de werking van betaling met Prepaid Tegoed staat beschreven;
In artikel 4 is de geldigheidsduur van prepaid tegoed gewijzigd in 6 maanden. Dit was 12 maanden;
In artikel 5, dat de SIM-kaart regelt, is uitgebreider ingegaan op het zorgvuldig gebruik ervan en de gevolgen van – een vermoeden van – misbruik. In dat geval kan ook het bijgeleverde toestel teruggevorderd worden. Daarnaast heeft qick bij gesimlocked toestellen het recht, als dat bij die toestellen mogelijk is, deze op afstand te unlocken;
In artikel 6 is de regeling voor nummerbehoud, zowel bij inportering als bij uitportering, uitgebreider beschreven. qick behoudt zich daarbij het recht voor om, voor zover toegestaan, kosten in rekening te kunnen brengen;
In artikel 7 wordt op iets uitgebreidere wijze aangegeven hoe we omgaan met wijzigingen in de Dienst of het Mobiele Netwerk;
In verband met de terugdringing van oneigenlijk gebruik van een aansluiting is in artikel 8 een uitgebreide beschrijving opgenomen van het toegestane gebruik en van de gevolgen van misbruik. De bedoeling is uitdrukkelijk niet een beperking van de gebruiksmogelijkheden, maar slechts een weergave van wat ‘normaal’ gebruik is. Bij gebruik in strijd met deze beschrijving heeft qick het recht het gebruik van de aansluiting op te schorten of te beëindigen;
artikel 9 introduceert de mogelijkheid om in de toekomst gebruik te kunnen maken van beveiligingscodes bij bepaalde mobiele diensten;
In artikel 10, over de kwaliteit van de dienstverlening, wordt uitgebreider ingegaan op de consequenties van het gebruik van de ether voor mobiele telecommunicatie en de beperkingen voor de dienstverlening die o.a. de gebruikte technologie en apparatuur met zich meebrengt. Verder wordt erop gewezen dat de veroorzaker van storingen aansprakelijk is voor de schade die daaruit voortvloeit;
In artikel 11 en 12 zijn de aansprakelijkheid van qick en de klant wat uitgebreider geregeld. Nu is uitdrukkelijker benoemd dat de klant verantwoordelijk is voor onrechtmatig gebruik van de aansluiting richting derden;
In artikel 13, dat gaat over de tarieven, is de mogelijkheid opgenomen dat qick diensten tegen periodieke betalingen kan aanbieden en is de betaling van Contentdiensten via qick opgenomen;
In artikel 14, 15 en 16 zijn het opschortingsrecht, de bescherming van de privacy en de klachten en geschillenregeling beschreven zonder substantiële wijziging;
In artikel 17 zijn de wijzigingsmogelijkheden van de tarieven en algemene voorwaarden aangevuld met een bepaling hoe in dit geval nummerbehoud gerealiseerd kan worden.
In artikel 18 is toegevoegd dat de klant bepaalde informatie moet verschaffen als dat nodig is voor de dienstverlening.
Je hebt het recht je prepaid aansluiting op elk moment te beëindigingen. Bij voorkeur schriftelijk, maar het mag ook telefonisch.

Bron: http://www.qick.nl/prepaid/Pages/wijzigingenvoorwaarden.aspx

› reageer

Vanaf 1 april 2010 wijzigt er een en ander bij qick. De algemene voorwaarden worden dan namelijk aangepast en ook de tarieven veranderen. Lees daarom de onderstaande teksten goed door zodat je op de hoogte blijft van alle wijzigingen.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden die gelden tot 1 april zijn op een groot aantal punten erg beknopt gebleken. Mede om die reden heeft qick besloten deze helemaal aan te passen. Dit betekent dat de meeste aanpassingen inhoudelijk geen substantiële wijziging met zich meebrengen. Deze aanpassingen geven slechts in andere woorden en uitgebreider weer wat al van toepassing was. Daarnaast is een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Hieronder staat de kern van de aanpassingen weergegeven.

Het label qick is overgegaan van MRGq B.V. naar BelCompany B.V. Dit vind je in de titel en in de definitie van qick terug. Het adres is nu: Postbus 525, 3900 AM Veenendaal;
In artikel 1 is uitgebreider aangegeven hoe overeenkomsten tot stand komen en wanneer de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
In artikel 2 zijn je rechten om de prepaidovereenkomst te beëindigen verduidelijkt en aangevuld voor zover ze nog niet benoemd waren;
Artikel 3 is een nieuw artikel waarin de werking van betaling met Prepaid Tegoed staat beschreven;
In artikel 4 is de geldigheidsduur van prepaid tegoed gewijzigd in 6 maanden. Dit was 12 maanden;
In artikel 5, dat de SIM-kaart regelt, is uitgebreider ingegaan op het zorgvuldig gebruik ervan en de gevolgen van – een vermoeden van – misbruik. In dat geval kan ook het bijgeleverde toestel teruggevorderd worden. Daarnaast heeft qick bij gesimlocked toestellen het recht, als dat bij die toestellen mogelijk is, deze op afstand te unlocken;
In artikel 6 is de regeling voor nummerbehoud, zowel bij inportering als bij uitportering, uitgebreider beschreven. qick behoudt zich daarbij het recht voor om, voor zover toegestaan, kosten in rekening te kunnen brengen;
In artikel 7 wordt op iets uitgebreidere wijze aangegeven hoe we omgaan met wijzigingen in de Dienst of het Mobiele Netwerk;
In verband met de terugdringing van oneigenlijk gebruik van een aansluiting is in artikel 8 een uitgebreide beschrijving opgenomen van het toegestane gebruik en van de gevolgen van misbruik. De bedoeling is uitdrukkelijk niet een beperking van de gebruiksmogelijkheden, maar slechts een weergave van wat ‘normaal’ gebruik is. Bij gebruik in strijd met deze beschrijving heeft qick het recht het gebruik van de aansluiting op te schorten of te beëindigen;
artikel 9 introduceert de mogelijkheid om in de toekomst gebruik te kunnen maken van beveiligingscodes bij bepaalde mobiele diensten;
In artikel 10, over de kwaliteit van de dienstverlening, wordt uitgebreider ingegaan op de consequenties van het gebruik van de ether voor mobiele telecommunicatie en de beperkingen voor de dienstverlening die o.a. de gebruikte technologie en apparatuur met zich meebrengt. Verder wordt erop gewezen dat de veroorzaker van storingen aansprakelijk is voor de schade die daaruit voortvloeit;
In artikel 11 en 12 zijn de aansprakelijkheid van qick en de klant wat uitgebreider geregeld. Nu is uitdrukkelijker benoemd dat de klant verantwoordelijk is voor onrechtmatig gebruik van de aansluiting richting derden;
In artikel 13, dat gaat over de tarieven, is de mogelijkheid opgenomen dat qick diensten tegen periodieke betalingen kan aanbieden en is de betaling van Contentdiensten via qick opgenomen;
In artikel 14, 15 en 16 zijn het opschortingsrecht, de bescherming van de privacy en de klachten en geschillenregeling beschreven zonder substantiële wijziging;
In artikel 17 zijn de wijzigingsmogelijkheden van de tarieven en algemene voorwaarden aangevuld met een bepaling hoe in dit geval nummerbehoud gerealiseerd kan worden.
In artikel 18 is toegevoegd dat de klant bepaalde informatie moet verschaffen als dat nodig is voor de dienstverlening.
Je hebt het recht je prepaid aansluiting op elk moment te beëindigingen. Bij voorkeur schriftelijk, maar het mag ook telefonisch.

Bron: http://www.qick.nl/prepaid/Pages/wijzigingenvoorwaarden.aspx

› reageer

Iets te zeggen? Reageer!

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Klik hier om te in te loggen of te registreren.