Op 25 februari 2013 verlopen de GSM vergunningen, maar er komt meer:

Dect Guardband

De DECT-Guardband is de ruimte tussen de frequenties voor DECT en GSM1800-toepassingen. Deze frequentieband, die ligt tussen 1877 MHz en 1880 MHz (en in de bijbehorende duplexband tussen 1782 MHz en 1785 MHz) is tot nu toe ongebruikt gebleven. Hij dient als bufferband om verstoring van DECT en GSM te voorkomen.

Uit onderzoek blijkt dat tegenwoordig met veel smallere bufferbanden kan worden volstaan. De stoorkans is namelijk dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen een stuk kleiner geworden. Een deel van de bufferruimte kan daardoor voor andere toepassingen worden gebruikt op voorwaarde dat die met lage vermogens werken.

Is er toestemming nodig om gebruik te maken van de DECT-Guardband?

Voor het in gebruik nemen van de radiozendapparatuur die uitzendt in de frequentieband van 1877,5 MHz tot 1880 MHz gaat een meldplicht gelden. Dat wil zeggen dat een partij in geval van ingebruikstelling van één of meerdere basisstations die van deze band gebruik maken, vooraf melding moet maken bij Agentschap Telecom.
Waarom een meldplicht?

Door de meldplicht kan het agentschap registreren wie er gebruik maken van de band. Dit is van belang in verband met de afloop van de GSM-vergunningen op 25 februari 2013. Voor deze datum wordt de bestemming en het bijbehorende uitgiftebeleid voor de gehele GSM1800-band heroverwogen. Dat geldt ook voor de DECT-Guardband. Bij die heroverweging wordt rekening gehouden met de gebleken mate van succes van het vergunningsvrije gebruik van de DECT-Guardband.
Hoe melden?

Aanmelden voor het gebruik van de DECT-Guardband kan via het registratieformulier. Aan de melding zijn geen kosten verbonden. U kunt het registratieformulier versturen naar:

Agentschap Telecom
Postbus 450
9700 AL Groningen

U voldoet hiermee aan de meldingsplicht. Nadat de gegevens van het registratieformulier zijn opgenomen in het register, ontvangt u een registratiebewijs.
Welke toepassingen zijn er mogelijk?

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft TNO onderzoek gedaan naar de gebruiksmogelijkheden van de band en de belangstelling hiervoor in de markt. Hieruit is gebleken, dat dit gedeelte van het spectrum vooral interessant is voor GSM-toepassingen met een laag vermogen (zogenaamde picocellen). Deze toepassingen vormen een aanvulling op al bestaande GSM-netwerken en bieden de gelegenheid tot het opbouwen van nieuwe mobiele elektronische communicatienetwerken. Voor bedrijven biedt dit bijvoorbeeld de mogelijkheid om binnen een bedrijfspand of bedrijfsterrein een eigen GSM-netwerk te beginnen.
Welke technische voorwaarden gelden er?

De voorwaarden voor het gebruik van de DECT-Guardband zijn opgenomen in de regeling Gebruik van Frequentieruimte zonder vergunning 2008. Deze regeling is te vinden op de overheidswebsite voor wet- en regelgeving.

Bron: Agentschap Telecom

› reageer

Titelfix

› reageer

Zou dat tevens betekenen dat we vanaf die datum allemaal minimaal op 3G moeten bellen? Het lijkt mij erg knap, gezien de dekking die op veel plaatsen nog onvoldoende is. Dan zit je weer op een niveau van een jaar of 10 geleden denk ik.

› reageer

Het lijkt mij aardig los te staan van contracten. Veruit de meeste prepaid telefoons hebben geen 3G. Het is onmogelijk hen te verplichten tot de aanschaf van 3G telefoons, omdat zij anders niet langer kunnen bellen. Daarnaast zijn er genoeg landen waar nog geen 3G is, waardoor fabrikanten telefoons zullen blijven maken met 2G.

› reageer

Titelfix

Tnx.


@All,

Ik denk dat het hier ook de 900MHz gaat, want die vergunningen zijn ook niet oneindig, maar het staat er niet bij. Ik heb wel nog niet lang geleden van AT een mail gekregen dat dit inderdaad de datum was dat de GSM vergunningen aflopen.

UMTS is een ander verhaal, maar UMTS heeft geen landelijke dekking, maar dat heeft GSM ook niet, dat lukt nooit voor 100%.

› reageer

Iets te zeggen? Reageer!

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Klik hier om te in te loggen of te registreren.