aanpassing Algemene Voorwaarden van T-mobile

T-mobile heeft zijn algemene voorwaarden per 1 april gewijzigd. Hebben wij nu recht om lopende contracten te beëindigen?


Beste klant,

In de toelichting hieronder kunt u informatie vinden over de aanvulling van uw Algemene Voorwaarden. Indien u toch nog vragen heeft, willen wij u wijzen op de veelgestelde vragen, welke onderaan deze pagina te vinden zijn.

Reden voor aanvulling Algemene Voorwaarden
Per 1 april 2011 wijzigt de regelgeving met betrekking tot betaalde sms-diensten. Vanaf deze datum hebben consumenten langer de tijd om een klacht bij hun mobiele aanbieder in te dienen over betaalde sms-diensten. Daarnaast gelden er voor mobiele aanbieders striktere voorwaarden voor het (tijdelijk) afsluiten van mobiele telefoonaansluitingen bij het uitblijven van betaling en worden zij verplicht om consumenten de mogelijkheid te bieden om hun mobiele telefoonnummer te blokkeren voor het gebruik van betaalde sms-diensten.

In verband met deze nieuwe regelgeving heeft T-Mobile per 22 januari 2011 reeds nieuwe Algemene Voorwaarden Abonnee Consument in gebruik genomen. Voor alle klanten op wie nog oudere versies van de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn vult T-Mobile de algemene voorwaarden als volgt aan:

"T-Mobile is gerechtigd de kosten te incasseren voor de dienstverlening van derden voor SMSdiensten, Contentdiensten en/of overige (mobiele) diensten welke door de klant zijn afgenomen. De klant stemt er mee in dat deze als Gebruikskosten door T-Mobile op haar facturen in rekening worden gebracht. T-Mobile kan, zonder ingebrekestelling, de Dienst geheel of gedeeltelijk opschorten indien de Klant een of meer van de in rekening gebrachte kosten voor Diensten en/of Content van derden, waaronder sms-diensten, Contentdiensten en/of overige (mobiele) diensten niet heeft betaald en er voldaan is aan de voorwaarden van Regeling Universele Dienstverlening en Eindgebruikersbelangen. Klachten over voornoemde diensten dienen binnen 2 maanden na de factuurdatum ingediend te worden."

Kosteloos blokkeren betaalde sms-diensten
Vanaf 1 april 2011 heb je dus de mogelijkheid om je mobiele telefoonnummer binnen 24 uur kosteloos te blokkeren voor het gebruik van betaalde sms-diensten. Het (de)blokkeren voor betaalde sms-diensten kun je doen via de website www.smsdienstenfilter.nl.

Afrekenen van sms-diensten via je telefoonrekening
De kosten voor betaalde sms-diensten worden vanaf 1 april 2011 nog steeds via je telefoonrekening in rekening gebracht. Je hoeft dus geen actie te ondernemen. T-Mobile behoudt net als nu het recht om bij te late betaling van (ook) de hier bedoelde kosten de dienstverlening op te schorten of – uiteindelijk - te beëindigen. Wel is zij daarbij gebonden aan striktere voorwaarden.

Klachten over sms-diensten
De termijn waarbinnen je kunt klagen over in rekening gebrachte sms-diensten wordt vanaf 1 april 2011 verlengd tot twee maanden vanaf de factuurdatum.


http://www.t-mobile.nl/corporate/htdocs/popup/voorwaarden/per-1-april-2011.aspx

› reageer

Lijkt me niet, T-Mobile voert voor jou geen nadelige wijzigingen door, maar een stukje bescherming van haar klanten. (of is het zijn klanten?) Wanneer je kunt aantonen dat je hinder ondervindt van deze extra toevoeging in hun service aanbod kan je bij een evt. rechtsgang je gelijk behalen.

In dat geval heb je wel een hele goede advocaat nodig.

Succes met de resterende maanden van je contractperiode.

› reageer

Volgens mij is er eigenlijk niks veranderd als ik dit zo lees, het is alleen wat concreter geformuleerd. Kreeg de sms vandaag ook en had al wel verwacht dat er iemand zou zijn hier met de vraag of we nou niet van het contract af konden. Altijd weer hetzelfde.

› reageer

@Hugo Boss:
Waarom zitten we op dit forum, denk je? >

› reageer

Zoals ik al eerder zei:

Nee. Deze aanvulling komt door een wetswijziging en is ook niet in je nadeel. Zie consuwijzer.

› reageer

Stap 1 is dat je zelf de nieuwe AV leest en dan zelf kunt concluderen dat men niet de AV in je nadeel wijzigt maar puur nieuwe wet/regelgeving volgt.

Overigens een verschil met die datalimieten die ze opgeheven hebben n.a.v. de EU roaming tarieven. Daar praatte T-Mobile gewoon snoeihard poep toen ze zeiden dat ze "alleen de wetten volgden".

› reageer

Ben kwam als T-Mobile dochter gisteren om 17:50u ook met een sms met de melding van deze wijzigingen per 1 april. Lekker op tijd zeg.

› reageer

Iets te zeggen? Reageer!

Dit onderwerp is gesloten. Reageren is niet meer mogelijk.