KPN gebruikt Deep Packet Inspection

AMSTERDAM - KPN ontkent het mobiele internetverkeer van klanten inhoudelijk te hebben bekeken. Deep Packet Inspection (DPI) is alleen ingezet om de opkomst van WhatsApp in kaart te brengen. Lees verder.

---

AMSTERDAM – KPN gebruikt al negen maanden de techniek Deep Packet Inspection (DPI) waarmee het internetverkeer van klanten in de gaten gehouden wordt. Ook de inhoud van data is zo leesbaar. Lees verder.

---

LONDEN - Mobiel internetten wordt duurder. Dat zei KPN-topman Eelco Blok dinsdag in een toelichting op de strategie van het concern tot en met 2015.

KPN ziet zich genoodzaakt een ander verdienmodel te lanceren nu blijkt dat de oude modellen die in hoge mate leunen op bellen en sms'en, zijn achterhaald.

Zo liet Blok weten dat van de Hi-klanten, het jongerenmerk van KPN, in augustus vorig jaar niemand de applicatie WhatsApp op zijn smartphone had geïnstalleerd. ''Nu is dat 85 procent.'' Met WhatsApp kunnen klanten gratis met elkaar chatten via de smartphone. Lees verder.

---

Een hoop commotie rondom KPN en het gebruik van DPI. Een techniek die strafbaar zou zijn. Oproepen aan klanten om het abonnement bij KPN op te zeggen en aangifte te doen tegen KPN zijn overal te lezen. Maar zouden Vodafone en T-Mobile deze techniek niet ook gebruiken? Dan zit er niets anders op dan de mobiel uit de deur te doen, het zou nogal hypocriet zijn KPN de deur uit te doen omdat zij DPI gebruiken en met een ander bedrijf te gaan bellen dat dat heimelijk doet. Zouden Vodafone en T-Mobile er ook gebruik van maken?

› reageer

Wat gek dat hier nog niet meer reacties zijn, gezien de grote ophef die er overal ontstaat.

aangifte doen tegen KPN
Mijn vriendin heeft KPN en wil aangifte gaan doen.

Ik heb even de AV van HI erbij gepakt.

1:10 Aansprakelijkheid Hi
1 Hi is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst
waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn niet aansprakelijk-
heid, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.
2 Hi is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door een aan haar toerekenbare
tekortkoming is ontstaan in de navolgende gevallen en tot ten hoogste de daar-
bij aangegeven bedragen:
a indien het schade betreft als gevolg van dood of lichamelijk letsel, tot ten
hoogste een bedrag van 1.500.000 euro per gebeurtenis;
b indien het schade betreft als gevolg van een handelen in strijd met de
artikelen 273d en 273e van het Wetboek van Strafrecht, tot ten hoogste een
bedrag van 1.500.000 euro per gebeurtenis;


En:

Artikel 273d

1.Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft de persoon werkzaam bij een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een openbare telecommunicatiedienst:
a. die opzettelijk en wederrechtelijk van gegevens kennisneemt die door tussenkomst van zodanig netwerk of zodanige dienst zijn opgeslagen, worden verwerkt of overgedragen en die niet voor hem zijn bestemd, zodanige gegevens voor zichzelf of een ander overneemt, aftapt of opneemt;
b. die de beschikking heeft over een voorwerp waaraan, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, een gegeven kan worden ontleend, dat door wederrechtelijk overnemen, aftappen of opnemen van zodanige gegevens is verkregen;
c. die opzettelijk en wederrechtelijk de inhoud van zodanige gegevens aan een ander bekendmaakt;
d. die opzettelijk en wederrechtelijk een voorwerp waaraan een gegeven omtrent de inhoud van zodanige gegevens kan worden ontleend, ter beschikking stelt van een ander.
2.Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de persoon werkzaam bij een aanbieder van een niet-openbaar telecommunicatienetwerk of een niet-openbare telecommunicatiedienst.

Zie lid a. en b., vooral b. Dat "voorwerp" is gebruikt, namelijk DPI. Je kunt alleen het schadebedrag niet hard maken. Anyone?

Verder over opzeggen:

2 Duur van de overeenkomst voor een Abonnement
[...]
Zowel de Contractant als Hi kan de overeenkomst voor een Abonnement
geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de andere partij tekortschiet in de
nakoming van één of meer van haar verplichtingen, voor zover dit tekortschie-
ten ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is zal eerst een
schriftelijke aanmaning moeten worden gezonden, behoudens in de gevallen
bedoeld in artikel 1:13, tweede lid en behoudens in het geval er reeds een
herinnering als bedoeld in artikel 2:5, derde lid is gezonden. Ontbinding door
Hi is tevens mogelijk in geval van faillissement, surséance van betaling, wet-
telijke schuldsanering of onder curatele stelling van de Contractant. Hi kan in
laatstgenoemde gevallen op verzoek van de curator of bewindvoerder besluiten
de overeenkomst toch in stand te houden indien daarbij voldoende zekerheid
wordt gesteld overeenkomstig artikel 2:6.

De andere partij schiet nu duidelijk te kort, dus ook op te zeggen, maar daar kan iemand met meer juridische kennis beter iets over roepen.

› reageer

@blabla Of Vodafone en T-Mobile het ook doen:

Vodafone doet het ook

T-Mobile niet?

› reageer

Ik begrijp werkelijk het probleem niet, men moet toch ook voor data gebruik betalen?

Oké, er zijn bundels, dus bundel op, bij betalen.

Heeft de bundel geen limiet, dat zal die niet snel zijn, maar je betaald nog steeds voor die bundel.


Iemand op de televisie heeft het al een keer gezegd, we gaan op den duur compleet op een nieuw systeem over, data bellen. In princiepe doen we dat al, want bellen, SMS-en, Pingen, Mailen, enz. enz., via GSM en UMTS is data, maak er data eenheden van of een lagere snelheid en klaar.

› reageer

Tja, smoes van KPN is te makkelijk, de opkomst van WhatsApp monitoren.
Zeker ook m'n msn-achtige androidappje in de gaten houden. Foursquarestatistieken.
Of hoeveel mail. Hoeveel foto's richting hyves of facebook gaan.

Overigens staat al langer in Telfort voorwaarden (in nov'10 afgesloten) dat Voip niet toegestaan is. Dus wat valt er dan nog te monitoren. Hoef geen supersnel internet, bel en sms toch al nauwelijks. Dus kom met redelijk geprijsd internetabonnement zonder lage limiet van 100 of 200MB zonder voip.

› reageer

Ik overweeg serieus om aangifte te doen. Bits of Freedom heeft een mooie How-to gemaakt. Moet ik alleen weer eens in Nederland zijn om dat te kunnen doen

› reageer

Iets te zeggen? Reageer!

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Klik hier om te in te loggen of te registreren.