Disclaimer

Onder dit reglement vallen alle pagina's die te vinden zijn onder het domein TelecomVergelijker.nl of één van haar subdomeinen. Alle informatie en andere inhoud op deze pagina's is eigendom van TelecomVergelijker.nl en wordt beschermd door de Nederlandse en buitenlandse copyright wetgevingen. Bij betreding van deze website bent u het eens met de volgende regels en condities. Indien u het niet eens met deze regels en condities heeft u geen recht tot het gebruik van deze website.

Deze website en de inhoud hiervan mogen niet gekopieerd of gedistribueerd worden in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van TelecomVergelijker.nl. Op deze regel berust de volgende uitzondering: per pagina mag u 25 woorden kopiëren met dienverstande dat u de afkomst van de informatie (http://www.telecomvergelijker.nl/) duidelijk vermeldt.

TelecomVergelijker.nl geeft geen enkele garantie op waarheid betreffende deze website en haar inhoud. De website wordt "as is" geleverd zonder verdere garanties van welke vorm dan ook. De gebruiker is altijd zelf verantwoordelijk voor het nagaan of de verkregen informatie correct is. TelecomVergelijker.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, voorvloeiende uit het gebruik van TelecomVergelijker.nl.

Gedeeltes van deze pagina kunnen bestaan uit reacties en meningen van lezers van TelecomVergelijker.nl. Gepresenteerde meningen zijn niet noodzakelijk de meningen van TelecomVergelijker.nl en TelecomVergelijker.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid aangaande reacties en meningen van lezers.

Indien u vragen heeft over dit reglement, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.